De EvenementAssistent is een webdienst waarmee evenementenmakers, gemeenten (bevoegd gezag) en adviesdiensten gezamenlijk het aanvraagproces voor een vergunning (of melding) van een evenement vergaand kunnen automatiseren en daarmee de administratieve lasten van alle betrokkenen kunnen verlagen.
 
Voordelen voor adviesdiensten
De belangrijkste voordelen van de EvenementAssistent voor adviesdiensten:
 

 Voordeel

 Toelichting

Compleet

Alle evenementen zijn in de EvenementAssistent opgenomen: van eenvoudige meldingen tot omvangrijke festivals. Inzage in al deze evenementen maakt de taakuitoefening en de capaciteitsplanning eenvoudiger. 

Automatisch

Nooit meer overtikken van een onvolledige lijst met evenementen.

Categorie-indeling

De EvenementAssistent bevat een landelijke eenduidige methode voor het vaststellen van de categorie (melding, A, B of C).

Vergelijkbaar

De evenementen zijn tussen gemeenten goed te vergelijken. Dat maakt advisering eenduidiger. 

Alles op één plek

Alle documenten en correspondentie over het evenement staan op één plek op het web. Daardoor hebben alle betrokkenen toegang overal waar internet beschikbaar is.

Koppelingen

De koppelingen met LCMS en de politiekalender zorgen ervoor dat in de operationele systemen steeds de actuele data uit de EvenementAssistent beschikbaar is.

 
 
Waarom nodig?
Voor evenementenmakers, gemeenten en adviesdiensten zorgt de EvenementAssistent voor onder meer de volgende voordelen:
  • Minder administratieve lasten, minder onnodige bureaucratie.
  • Uitputtende en eenduidige inventarisatie.
  • Alle informatie op één plek voor alle betrokkenen 24/7 toegankelijk.
  • Veiligere evenementen door ingebouwde risicoscan.
  • Kostenbesparingen.
  • Koppelbaar met interne systemen via StUF.