De EvenementAssistent is een webdienst waarmee evenementenmakers, gemeenten (bevoegd gezag) en adviesdiensten gezamenlijk het aanvraagproces voor een vergunning (of melding) van een evenement vergaand kunnen automatiseren en daarmee de administratieve lasten van alle betrokkenen kunnen verlagen.
 
Voordelen voor organisatoren
De belangrijkste voordelen van de EvenementAssistent voor organisatoren zijn:
 

 Voordeel

 Toelichting

Minder administratieve lasten

Met de EvenementAssistent is een vergunningaanvraag bij elke gemeente gelijk. Met kopiëren en aanpassen kan men hetzelfde evenement in een paar minuten bij verschillende gemeenten indienen.

Eenvoudiger

De EvenementAssistent stelt alleen vragen die van toepassing zijn voor het specifieke evenement. Een klein eenvoudig evenement heeft weinig vragen. Een groter complex evenement heeft er meer.

Snellere communicatie

Doordat de EvenementAssistent al bij de aanvraag (Wizard) heel veel details uitvraagt is voor alle betrokkenen veel eerder helder wat er precies gaat gebeuren. Daardoor zijn veel besprekingen niet meer nodig of verlopen ze efficiënter: iedereen is vooraf van alle details op de hoogte.

Eenduidigheid

De vraagstelling is steeds gelijk, dan weet men waar men aan toe is en waar welk antwoord moet staan. Ook de centrale Categorie-indeling (risicoscan) zorgt voor een eenduidige landelijke geldige normering (met ruimte voor lokale bijzonderheden).

Alles op één plek

Alle documenten en correspondentie over het evenement staan op één plek op het web. Daardoor hebben alle betrokkenen toegang overal waar internet beschikbaar is.

Checklist

Vooral voor niet-professionele evenementenmakers kan de EvenementAssistent ook fungeren als een praktische checklist: heeft men aan alle aspecten van het evenement gedacht?

 
 
Waarom nodig?
Voor evenementenmakers, gemeenten en adviesdiensten zorgt de EvenementAssistent voor onder meer de volgende voordelen:
  • Minder administratieve lasten, minder onnodige bureaucratie.
  • Uitputtende en eenduidige inventarisatie.
  • Alle informatie op één plek voor alle betrokkenen 24/7 toegankelijk.
  • Veiligere evenementen door ingebouwde risicoscan.
  • Kostenbesparingen.
  • Koppelbaar met interne systemen via StUF.