Onderdelen
Het abonnement bevat:
 

Onderdeel

Toegang via het web tot de Wizard

Toegang via het web tot het Dossier

Toegang via het web tot de Evenementenkalender

Toegang via het web tot het Koppelvlak

Uitvoerige documentatie van alle onderdelen

Korte video-instructies van de belangrijkste functies

Helpdesk via mail en telefonisch tijdens kantoortijden voor één contactpersoon per gemeente met maximale responstijd van 2 werkdagen.

Opslag van alle documenten en berichten over een evenement tot 13 maanden na de laatste wijziging, tenzij de evenementenmaker expliciet aangeeft deze langer te willen bewaren.

Uitnodigingen voor bijeenkomsten van de gebruikergroep. Deze adviseert zwaarwegend over de doorontwikeling.


Optionele plugins
De volgende “plugins” voor de EvenementAssistent zijn in het voorjaar van 2015 beschikbaar. Hier zijn extra kosten aan verbonden. De verwachting is dat regelmatig nieuwe plugins beschikbaar komen.
 

Plugin

Toelichting

DigiD

Evenementenmakers moeten zich identificeren via DigiD

E-herkenning

Evenementenmakers moeten zich identificeren via E herkenning.

Sportgeneeskunde Wizard

Specifiek advies op maat aan de organisator voor het medisch veilig organiseren van sportevenementen onder auspiciën van de vereniging van Sportgeneeskunde (onder voorbehoud).

Binnen uw versie van de EvenementAssistent is bij deze plugin de mogelijkheid de extra Wizard te doorlopen.

Locatiebeheer

Geavanceerd locatiebeheer voor de vaste evenementlocaties: maximum aantal evenementen per jaar van een specifieke categorie. 

Extra Vragen & berekeningen

Het is mogelijk om een bundel extra vragen en logica op te nemen in de EvenementAssistent zolang deze de generieke werking niet negatief beïnvloedt. Wij adviseren dringend om eerst te proberen extra vragen via de landelijke gebruikersgroep te regelen. Dit valt dan  wellicht onder het reguliere onderhoud. Daarna is een aanvulling per veiligheidsregio aan te bevelen. Afwijkingen per gemeente maakt de vergelijkbaarheid voor de hulpdiensten en de evenementenmakers lastiger, waardoor de administratieve lasten weer toenemen. 

 
Niet in abonnement
In het abonnement is uitdrukkelijk NIET opgenomen:
 

 Onderwerp

 Toelichting

Advisering over Koppelvlak

Het Koppelvlak is generiek vastgesteld en uitvoerig gedocumenteerd. Advisering over hoe deze in te zetten valt buiten de scope van het abonnement. Impactive zal wel actief leveranciers benaderen met het verzoek om het Koppelvlak standaard op te nemen in hun software.

Trainingen

Trainingen en presentaties zijn tegen meerprijs verkrijgbaar bij Impactive. Trainingen kunnen zowel in-huis als op kantoor van Impactive plaatsvinden.

Implementatie

Bij de start van het abonnement zal Impactive zorgdragen voor de juist toegangscodes en documentatie. De implementatie zelf valt buiten het abonnement. Hiervoor heeft Impactive wel getrainde adviseurs beschikbaar die op regiebasis ondersteuning kunnen bieden.

Vormgeving

De Wizard heeft een standaard vormgeving en maakt daarmee voor evenementenmakers die in meerdere gemeenten actief zijn de herkenbaarheid groter. Wilt u de Wizard in de look-and-feel van uw website dan is dat (binnen randvoorwaarden) mogelijk. Hiervoor maken we een separate offerte.

Archivering

Het formeel volgens de archiefwet archiveren van alle documenten en berichten valt NIET binnen het abonnement. Hiervoor is en blijft de gemeente verantwoordelijk.

Maatwerk

Mocht het onverhoopt zo zijn dat uw beleid niet (volledig) in de EvenementAssistent is op te nemen dan is eventueel maatwerk mogelijk. Streven van Impactive is om dit tot een minimum te beperken en steeds zo generiek mogelijk op te lossen. Alleen dan blijven de aanvragen onderling vergelijkbaar. Voorwaarde is altijd dat de aanpassing de hoofdtoepassing niet negatief mag beïnvloeden.

 
 
Waarom nodig?
Voor evenementenmakers, gemeenten en adviesdiensten zorgt de EvenementAssistent voor onder meer de volgende voordelen:
  • Minder administratieve lasten, minder onnodige bureaucratie.
  • Uitputtende en eenduidige inventarisatie.
  • Alle informatie op één plek voor alle betrokkenen 24/7 toegankelijk.
  • Veiligere evenementen door ingebouwde risicoscan.
  • Kostenbesparingen.
  • Koppelbaar met interne systemen via StUF.