Definitie
De EvenementAssistent is een webdienst waarmee evenementenmakers, gemeenten (bevoegd gezag) en adviesdiensten gezamenlijk het aanvraagproces voor een vergunning (of melding) van een evenement vergaand kunnen automatiseren.
 
Doelen
De doelen van de EvenementAssistent zijn:
 

Doel

Toelichting

Sneller & beter

De vergunningaanvraag (of de melding) sneller invullen, beoordelen en van advies voorzien met een hogere kwaliteit. 

Veiliger

Bijdrage leveren aan het veiliger verloop van evenementen door vooraf alle relevante veiligheidsaspecten systematisch te inventariseren. 

Minder bureaucratie

Alle stappen in het aanvraagproces die niet nodig zijn, laten verdwijnen.

Gelijke werkwijze

De manier van aanvragen en de wijze van beoordeling is bij alle gemeenten gelijk zodat evenementenmakers vooraf weten welke gegeven nodig zijn en adviesdiensten vergelijkbare adviezen kunnen geven. Uiteraard kan en zal de inhoud van de beoordeling in elke gemeente anders zijn: het beleid blijft ongewijzigd!

Betere informatie

Op elk moment van voorbereiding tot en met evaluatie van een evenement is voor alle betrokkenen steeds de meest actuele informatie op één plek uitputtend verzameld.

Betere evaluatie

Door de systematische geautomatiseerde werking van de EvenementAssistent is de evaluatie sneller en tussen evenementen onderling vergelijkbaarder.

 
 
 
Waarom nodig?
Voor evenementenmakers, gemeenten en adviesdiensten zorgt de EvenementAssistent voor onder meer de volgende voordelen:
  • Minder administratieve lasten, minder onnodige bureaucratie.
  • Uitputtende en eenduidige inventarisatie.
  • Alle informatie op één plek voor alle betrokkenen 24/7 toegankelijk.
  • Veiligere evenementen door ingebouwde risicoscan.
  • Kostenbesparingen.
  • Koppelbaar met interne systemen via StUF.